Ruth Hällzon Lindahl

Akryl och läderarbeten

Kontakta Ruth: mobil   070 732 77 61  epostInstagram

Föregående konstnärnästa

Ruth tycker om att växla mellan lädret som kräver planering och noggrannhet och det mer intuitiva måleriet.

Måleriet gränsar till abstrakt måleri men utgår nästan alltid ifrån ett föreställande motiv.

Hon arbetar som bildlärare och är utbildad på Konstfack.