Kerstin Kullmann

Svarbränd keramik

Kontakta Kerstin: tel  08 759 04 59, mobil  0708 52 30 06, epost
Föregående konstnärnästa

Kerstin arbetar i lera med tumning och kavling som arbetsteknik.

Kerstin använder sig olika alternativa bränningstekniker bl.a svart- och rökbränning som görs utomhus i upp till ett dygn. Det är elden och veden som påverkar godset och ger godset dess färg.

Kerstin har aktivt arbetat med lera under drygt 15 års tid och är verksam i föreningen Lovö Keramik på Rörby Gård som ligger ett par km från Drottningholm.