BliMedlem1

Bli medlem

Ansökan, stadgar och ekonomi

KONTAKTA OSS
För information om att söka till Konstringen, vänligen kontakta:
Inga-Lisa Östman, 070-467 60 74.

ÅLDERSGRÄNS
Du måste ha fyllt 18 år för att delta i Konstringen.

ANSÖKAN TILL KONSTRINGEN

 • Ansökning och inlämning av alster för år 2020
  Du ansöker med 5 st original och ett CV. (Du kan även bifoga fotografier på extra alster). Dina alster bedöms av en jury bestående av 5 konstnärer som representerar olika konstinriktningar. Maxstorlek på inlämnade alster är 70 x 100 cm. Målningarna ska vara torra.
 • Inlämning: torsdag 23 januari 2020, klockan 17–19 till Inga-Lisa Östman. 070 467 60 74
 • Utlämning: söndag den 26 januari 2020, klockan 17–19
 • Adress: Bandygränd 22, Ekerö
 • För upplysning kan man också ringa Ane Svenheden, tel. 070 750 49 35

ALLMÄNT OCH GEMENSAMT
Konstringen är ett nätverk av konstnärer och konsthantverkare som bor på Mälaröarna eller har permanent sommarboende här.

 • Konstringen är en ideell förening.
 • Konstringen ska inte gå med vinst, d v s kostnader och intäkter ska gå jämt ut. Däremot är det förstås önskvärt att den enskilda konstnären/konsthantverkaren själv går med vinst.
 • Bara privatpersoner (både amatörer och proffs) deltar, inga firmor.
 • Åldersgränsen för att delta i Konstringen är 18 år.
 • Utställningsplats skaffar deltagaren själv.
 • Adresslista över deltagare görs varje år. OBS! Adresslistan är offentlig. Om det finns någon adressuppgift som du inte vill ha med där, meddela då den adress-ansvarige.
 • Kallelse till det första mötet lämnas helst per mail men till de som inte har mail ordnar vi med meddelande per telefon eller brev.

Idéen med verksamheten i Konstringen är

 • att vara ett forum för enskilda konstnärer att ställa ut sin konst
 • att bidra till kulturlivet i kommunen
 • att få delta i ett större sammanhang där den egna insatsen tillsammans med de övriga deltagarnas ger en mångdubbel effekt

Ledning av Konstringen
Sedan 2003 finns en styrelse och arbetsgrupper med olika arbetsområden.

Kalendarium
Detta är endast till för våra medlemmars övriga aktiviteter som utställningar, kurserbjudanden m m. Meddela webmaster minst 2 månader innan utställningens början.

EKONOMI
Medlemsavgift
En medlemsavgift på 100 kr per år, Konstringens bankgironummer i Handelsbanken: bg 359-6475.
Vid frågor kontakta Ewa via e-post: eb@helzen.com.
OBS! Betala inte medlemsavgiften förrän du har blivit meddelad om att du är antagen som medlem i Konstringen.

Utställningsavgift
Utställningsavgiften, 500 kr, skall vara på Konstringens konto senast den 30 april. Konstringens bankgironummer i Handelsbanken: bg 359-6475. Utställningsavgiften betalar man det år man är med och ställer ut. Den täcker tryck av foldrar och affischer samt annonsering för Konstringens helg i massmedia.  Kom ihåg att skriva avsändare på din inbetalning!

Annonsering/sponsring
Fr o m 2003 har Konstringen betalande annonsörer med i kartbladet.

MÖTEN
Under året har vi ca tre möten
Det första mötet i mars/april är ett allmänt möte som följer upp föregående års utställningar, beslutar om ev nya arbetsgrupper inför kommande utställning osv.
Det andra mötet i maj innehåller framförallt information om var de olika medlemmarna ska ställa ut.
Det tredje mötet i början på september är det sista innan utställningen och alla får då skyltmaterial samt foldrar och affischer.

Medlemmarna ombedes anmäla förhinder av deltagande på möten till någon i styrelsen och ev lämna synpunkter på vad som skall avhandlas på mötet. I annat fall har den som inte deltar lämnat över beslutsrätten till närvarande deltagare. Inga gemensamma anteckningar skickas ut. Var och en gör själv kom-ihåg-noteringar. Utställarna är själva skyldiga att ta reda på vad som bestämts på ett möte man inte deltagit i.

ORGANISATION
Vi har en styrelse på 5 personer. Den ser till att viktiga frågor samlas och behandlas, att möten kommer till stånd, att det finns arbetsgrupper för de områden vi beslutat ska ingå i verksamheten samt håller reda på vår ekonomi.

Som medlem är man under året engagerad i en av de ovan nämnda arbetsgrupperna. Vi vill att varje medlem ser det som naturligt att aktivt delta i våra möten och det gemensamma arbetet samt att aktivt verka för att Konstringen utvecklas.