Lena Hoffman

Bruksföremål i keramik

Kontakta Lena: mobil  070 749 39 13, epost
Föregående konstnärnästa

Lena gör brukskeramik och arbetar främst med stengodslera, men hon gör sina temuggar i lergods för att få en lättare känsla i handen.
Hon drejar eller kavlar sin brukskeramik.

Är medlem i föreningen Lovö keramik på Rörby gård och hennes verkstad är belägen i norra skärgården.