Ewa Helzén

Akvarell och akryl på duk

Kontakta Ewa: mobil  073-3908510, epost, hemsida, hemsida 2, Instagram
Föregående konstnärnästa

Målar allt som inspirerar och sticker ut avseende färg och form. Genom akvarelltekniken försöker Ewa skapa en färgfylld spänning genom att låta färgerna flöda och blandas så att det uppstår energi och atmosfär i bilden. Motiven i Ewas konst är oftast porträtt, blommor/frukt, natur både vinter och sommar och stadsbilder.

Ewa fick sin utbildning för 25 år sedan i Tyskland och har sedan inspirerats/utbildats av flera konstnärer i Sverige och Malta. Hon har deltagit i många jurybedömda utställningar i Sverige och utomlands dels i Europa men även i t.ex. Indien, Sydkorea och Egypten. Senast i maj 2022 deltog hon i ett av de största akvarellevenemangen i världen i Bologna där hon representerade tillsammans med Nordens akvarellister.

Ewa har illustrerat 2 poesiböcker och målat ett bokomslag till en bok i Australien.