Gudrun Andersson

Måleri i äggoljetempera

Kontakta Gudrun mobil 070 582 99 65epost, hemsida, Instagram
| nästa

Naturen och människan som en del av den, är Gudrun Anderssons inspirationskälla.

Motiven blir abstrakta men de kommer från naturupplevelser.

Gudrun har gått på Grundskolan för konstnärlig utbildning, kurser på Konstfack, hon har arbetat med målerikonservering och haft Konstnären Per Hüttner som handledare i måleri.

Hon gör sin färg själv av torrpigment och äggoljetemperaemulsion.

Gudrun har egen firma och är verksam i Sandudden.