Pilar Obiols Lundholm

Måleri Olja och Akryl

Kontakta Pilar mobil  070 631 26 49, eposthemsida, facebook, Instagram
Föregående konstnärnästa

”Min förhoppning är att mina verk ska ge betraktaren kontakt med en djup del av sitt inre som ligger bortom ord och förklaringsmodeller, och inte minst, uppmuntra till samtal om livets gåtfulla sida”

Pilar Obiols Lundholm är född och uppvuxen i Barcelona vid Medelhavet
Bosatt i Sverige sedan tidiga tonåren och verksam på Drottningholm och på Costa Brava i Spanien
De starka färgerna i Pilars konst är en sammansmältning av de båda kulturerna som hon lever i
Målar i Olja och Akryl