Tania Rajabian

Tania Rajabian

Akrylmålning

Kontakta Tania: mobil 0762-73 54 69, epost, hemsida
Föregående konstnär | nästa

Tania Rajabian arbetar främst med akrylmålningar. 2016 är hennes första år som medlem i Konstringen.

Under de senaste åren har Tania börjat intressera sig alltmer för gränslandet mellan föremål som fenomen och föremål som objekt, särskilt då rum förflyttas från en tredimensionell till en tvådimensionell värld.

Målandet har även blivit ett sätt att utforska hur människor och objekt förhåller sig till varandra. Motiven blir oftast stilistiska koncentrationer av ögonblick vilka bär på en antydan till ett djupare narrativ som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden.