Utställningslokal

Öppettider och vad som gäller i utställningslokalen

UTSTÄLLNINGSHELGEN

Konstringen börjar på fredagen, innan den sista helgen i september, med en gemensam utställning på Ekebyhov Slott. Den gemensamma utställning pågår även fortsättningsvis under hela helgen. Deltagarnas egna utställningar är under lördag och söndag.

Öppettider kl 11–17 båda dagarna.

För att ge besökarna största utdelning och upplevelse är det viktigt:

  • Att man har minst ett 10-tal verk att ställa ut. Har man färre kan man gå ihop med någon eller några av de övriga konstnärerna i KonstRingen och dela på en utställningslokal.
  • Att verken som ställs ut kan klassificeras som konst, d v s ej kunna ses som hobbyverksamhet, serietillverkning eller något som hör hemma på en marknad.
  • Att verken är till salu.
  • Att verken i möjligaste mån levereras/hämtas i efterhand, d v s det ska finnas lika många tavlor att beskåda för den förste som siste besökaren.
  • Att konstnären finns på plats hela den utsatta tiden (kl 11–17). Är man tvungen att vara borta en stund får man se till att en ersättare finns där under tiden.
  • Kl 11–17 är minimitiden för alla. Man kan naturligtvis ha öppet längre tid, men inte kortare.