Skyltning

Skyltning inför årets utställning

Anvisningar för skyltning till respektive utställningslokal

ANVISNINGAR VID SKYLTNING

Bild på skyltanvisningarFör utförligare anvisningar ang. skyltning – ladda ner pdf-dokumet till vänster.

  1. Kör, gå eller cykla själv den väg du skall skylta. Tänk dig att du aldrig varit till din utställningsplats tidigare och skall hitta rätt.
  2. Skyltarna, 50 x 50 cm, med pilar och siffror sätts upp tidigast fredagen innan utställningen och tas ner söndag kväll. Om du ställer ut tillsammans med någon så gör upp om vem som sätter upp respektive tar ner skyltarna. Det får inte hänga kvar några skyltar på måndagen.
  3. Samordna gärna skyltningen med dem som ställer ut längs samma väg. På vissa skyltar kan det därför bli många siffror som sedan avtar allteftersom platserna delar på sig. Tänk därför på att om du har satt upp skylten och skall ta ner den, så tar du naturligtvis med dig alla siffror och pilar, även om det är andra siffror än dina egna.
  4. Se till att skyltar och pilar sitter fast ordentligt så att de inte ändrar riktning vid blåst.
  5. På de stora skyltarna, på piltavlorna och på siffrorna finns det hål. De är placerade så att man ska kunna sätta ihop siffror och pilar på olika sätt beroende på om man är själv på sin utställningsplats, två på samma ställe eller flera på samma ställe. Ladda ner pdf för exempel på hur man kan göra. Använd jungfruklämmor, snöre eller plastband till att fästa siffror och pilar på den stora skylten. Om du vill sätta upp skyltmaterialet på något annat sätt än det angivna går det naturligtvis bra men observera att man inte får borra nya hål, plasta ihop siffrorna så att de inte går att ta isär efteråt eller på något annat sätt fästa ihop delarna så att de blir förstörda. Skyltmaterialet ska gå att använda år från år så länge som möjligt. Och siffrorna man har i år blir någon annans nästa år. Det kommer att hända att siffror eller pilar försvinner (blåser bort, stjäls eller går sönder) hur försiktig man än är. Meddela i sådana fall vid återlämnandet hur många som försvunnit, så att de skyltansvariga kan se till att ordna nya till nästa år. Om man ställer ut på platser där det är mycket folk i farten på kvällarna (t ex i Ekerö Centrum) är det säkrast att inte sätta upp skyltarna förrän på lördag morgon och att ta in skyltarna på natten mellan lördag och söndag. Förra året försvann tyvärr flera siffror just från Ekerö Centrum.
  6. Av tre av sina siffror kan man göra en snurra. Fäst ihop tre siffror på sidorna med häftklämmor. OBS! Häfta endast i plasten. (Häftar man i papperet också, blir det blött och förstört.) Tänk på att ta in snurran på kvällen, eftersom den annars lätt kan blåsa sönder eller bort.
  7. VIKTIGT! På mötet närmast efter utställningshelgen ska skyltar, siffror och pilar lämnas tillbaka till den som är skyltansvarig. OBS! Skyltarna ska lämnas tillbaka i samma skick som när man tog emot dem. Det vill säga rengjorda och utan snören och klämmor o s v. På mötet innan utställningshelgen meddelas datum och plats där skyltmaterialet ska lämnas tillbaka. OM SKYLTMATERIALET EJ INKOMMER I TID, UTGÅR EN “STRAFFAVGIFT” PÅ 100 KR.