Marknadsföring

Marknadsföringsåtgärder inför utställningshelgen

INBJUDAN, ANNONSERING

Annonsering och tidningsartiklar
En arbetsgrupp sköter annonseringen, både i tidningar och radio samt med betal- och gratisannonser.

Inbjudningar till presumtiva besökare
Var och en skickar kartblad till sina vänner och bekanta. Alla utställare sprider dessutom ett stort antal kartblad över kommunen samt Stockholm med omgivningar. Det är ett av de bästa sätten att bjuda in besökare. Per Brydolf registrerar de intressenter som vill ha vår inbjudan. Före detta deltagare i KonstRingen skall också få en inbjudan genom intresseregistret.

Kartblad på utställningsplatsen
Varje utställningsplats skall dessutom ha en bunt kartblad, som besökarna kan ta av, på utställningsplatsen.

www.konstringen.se
Från och med 2004 har Per Brydolf och Marie Sundin lagt upp en hemsida för KonstRingen. Varje medlem som vill vara med på hemsidan med egen presentation kan kontakta Marie Sundin  e-post eller Björn Bernström, för information om hur man kan lämna ett högst fyra digitala bilder på några av sina alster samt en liten kortfattad information om sig själv för att bli införd på KonstRingens hemsida.

VECKAN FÖRE UTSTÄLLNINGARNA

Skyltar i storformat
De stora skyltarna (1 x 1m) sätts upp av skyltgruppen på överenskomna platser.

Kartblad
Brevlåda med kartblad på ICA i Ekerö centrum och ICA Brommaplan.

Vem eller vilka som ansvarar för denna bestäms på sista mötet innan utställningen.

Kartblad skall även finnas i Kulturhuset Ekerö centrum och på biblioteket i Stenhamra veckan före utställningen. Ansvarig för detta bestäms också på sista mötet innan utställningen.

Informationspärm på varje utställningsplats
Varje utställare kan samla presentationer över årets alla deltagare i en pärm att ha på sin utställningsplats. Presentationerna är det material som skickats in till hemsidespresentationen. Det är bara att gå in på KonstRingens hemsida (www.konstringen.se) och skriva ut deltagarnas olika presentationer.